apšluostyti


apšluostyti
apšlúostyti tr. K, Š, Rtr, FrnW, , 1; SD1104, SD207, Q88, Ch1Jn12,3, Sut, N, LL112,113 1. kuo nors braukant apvalyti: Apšlúostyk burną su rankšluosčiu J. Pamirkiau abrūso galą ir sergančiai bobutei rankas ir burną apšlúosčiau Vkš. Aprink, apšlúostyk stalą – palikom pavalgę, skubinomės Slk. Apšlúostai su lopineliu [tik atvestą] paršiuką ir leidi prie kiaulės Dgp. Čebatus apšlúostyti NdŽ. Reikia stalas apšlúostyt Krkš. Iškočėji, iškočėji [bandeles], tai jos iškempa, apšlúostai, sugurini Kpč. Šarka, tai girdėdama, vaikščioja nuog šakos ant šakos ir savo snapą apšluosto Tat. Jei merga berną prijuoste apšluostis, tai bernas ją mylės LTR(Srj). Apšluostai, dukra, burnelę raudonų rožių žiedeliu LTR(Dkšt). Kojas manas ir plaukais savais apšluostė DP476. Šitoji ranka teapšluostai akį mano, purvo pilną DP614. Pradėjo šlapint kojas Jo ašaromis ir apšluostė jas plaukais galvos savo Ch1Luk7,38. | refl. tr., intr. K, Š, Rtr, NdŽ, 1: Apsišlúostyk nusiprausęs J. Reikia burną apsišlúostyt Pls. Ka apsiprausa burną, į šarko kampą apsišlúosto Vvr. Paėję į šalį, atsisėdo ant rąstų krūvos, vėl sukaitusį veidą, sprandą apsišluostė J.Paukš. Girnom apsišlúostyt tai gerai žąsies sparnas Alv. Skepetėle apsišlúostau [grindis] Slk. Atbėga [katė] iš lauko, apie kojas apsišlúosto – labai švari Ob. Išsitraukusi nosinę, skubiai apsišluostė veidą, smakrą, lyg jau būtų spėjusi apdulkėti J.Paukš. Prausiau burną ašarėlėm, apsišluosčiau prijuostėle (d.) Prl. Prausi burnelę tu gailiom ašarelėm, apsišluostysi tu baltom rankelėm LMD(Tvr). Nei rasa, nei vandeniu nusiprausiau, nei abrūsu, nei pala kokia apsišlúosčiau LKT235(Btr). ^ I paverki, i apsišlúostai (ir liūdna, ir linksma būna) Ad. 2. kuo nors braukant kiek pašalinti, apmažinti: Tuos pelėsius apšlúosčius buvau, ir vėl pradėjo pelėt Krs. Ona apšluostė dulkes nuo stalo . Eik šen, mergele, duok šen kuskelę, apšlúostyk prakaitelį (d.) Užv. | refl. tr.: Apsišlúostę ašarėles, valgytie pradėkim (d.) Lel. Išeina uošvelė apsiverkus, gailias ašarėles apsišluosčius LTR(Ldvn). 3. ištepti paviršių: Nuodais apšlúostytos (į nuodus įdažytos, nuodingos) strėlos KII294. 4. Š, Klt, Trgn, šnek. apvogti, apgrobti: Apšlúostė berną ir paleido Alv. Dár ko gero išeidamas jis ją apšlúostis Krkš. 5. šnek. didumą suvalgyti: Susirinko gaspadoriai ir padarė balių, ir suprašė ubagų, kad apšlúostyt stalą DrskD243.
◊ bùrną apšlúostyti apmušti, apdaužyti per veidą: Kad tėvas apšlúostytų bùrną, tai nešnekėtum negražiai Rmš.
kišenès apšlúostyti išvilioti pinigus: Oi, jų kešenès gerai apšlúostė Dbk.
\ šluostyti; apšluostyti; paapšluostyti; atšluostyti; įšluostyti; iššluostyti; nušluostyti; pašluostyti; peršluostyti; prašluostyti; prišluostyti; sušluostyti; užšluostyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apšluostyti — apšlúostyti vksm. Apšluostyk stãlą – vieni̇̀ trupiniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paapšluostyti — (dial.) Dv žr. apšluostyti 1: Paapšluostė nosis LKKXI221(Eiš). šluostyti; apšluostyti; paapšluostyti; atšluostyti; įšluostyti; iššluostyti; nušluostyti; pašluostyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmaukyti — tr. 1. spaudant aptampyti, aptraukyti: Apsmaukyti spenius, papus karvės J. 2. braukant paviršium apšluostyti: Grindis reikia šlapiu škuduru apsmaukyti Šauk. ║ aplyginti, apdailinti: Apsmaukyk su grėbliu vagos pašalius – aš noru diegti kopūstus Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšluostymas — sm. (1); Sut → apšluostyti. šluostymas; apšluostymas; iššluostymas; nušluostymas; pašluostymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšmaukšti — apšmaũkšti, čia, àpšmaukštė tr. šnek. 1. DŽ, FrnW apgraibomis, nerūpestingai apšluostyti, apiplauti: Àpšmaukščiau stalus, suolus, t. y. paviršiu apmazgojau J. 2. dėvint suteršti, suvalkioti (drabužius): Iš pirmos dienos apšmauškė skaras Sn. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšluostyti — tr. K, Š, Rtr; M 1. KŽ žr. nušluostyti 1: Ana kojas atšluostė, kad nebūtų užskrendusi J. Dabar mano šlapios akys, nematau, reikia atšluostyt Sv. Kas akeles atšluostis? – Sausoja žolelė (d.) Rš. | refl. tr., intr. Š: Atsišluostyk akis, nematai DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššluostyti — tr. K, Rtr, NdŽ, DŽ1, KŽ; Q55, R43,50, MŽ57,67, Sut, N, M, L 1. Švnč kuo nors braukant išvalyti: Iššuostyk stiklines Š. Apdžiūvę indai iššluostomi rankšluosčiu ar šluoste, kad blizgėtų rš. Iššluosčiau grindis, kad nors prasgerėt (sustiprėčiau)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabykla — kabyklà sf. (2) NdŽ skersinis arba pastovas su gembėmis drabužiams kabinti: Gembė, vãgis, vinis, kur drabužius kabini, bus kabyklà J. Priemenėlėje tetilpo didžiulė skrynia ir kabykla rš. Kabykla rūbais apkabinėta rš. Liepė apšluostyti kėdes,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušluostyti — tr. K, Š, Rtr, KŽ; SD334, H153, R, R5,404, MŽ544, Sut, M, Amb, L, LL117,173,270 1. Ch1Luk7,44, LzŽ kuo nors braukant nuvalyti: Nosį nušluostyti N. Aplaistytas visas stalas; paimk kokį pašluostį ir nušluostyk sausai! NdŽ. Pati rankų nepajudinau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostyti — tr. K, Š, Rtr, KŽ; R40, MŽ54, N 1. kuo nors braukant pavalyti: Pašluostyti indus NdŽ. Grindys nešvarios, pašluostyk Trk. Morkuvienė kyštelėjo nosį prie vieno lango, prie kito, dar stiklą pašluostė, kad geriau matytųsi J.Paukš. Pavasarį tokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language